Start terinzagelegging ontwerpbesluiten net op zee Hollandse Kust (zuid)

Delen via:   
06 / 10 / 2017

Het ontwerp inpassingsplan en vijf ontwerpvergunningen voor net op zee Hollandse Kust (zuid) liggen samen met het Milieueffectrapport (MER) ter inzage tot en met donderdag 16 november. Tot en met 16 november is het mogelijk om zienswijzen op deze ontwerpbesluiten in te dienen. U vindt de stukken en meer informatie op deze website . Ook kunt u de stukken inzien op het kantoor van DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, Schiedam, op afspraak via T (010) 246 80 00 of e-mail: info@dcmr.nl.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.