TenneT gebruikt natuurvriendelijke manier om bouwlocatie broedvrij te houden

Delen via:   
27 / 05 / 2019

Op de locatie Maasvlakte waar voor het project Net op zee Hollandse Kust (zuid) een transformatorstation wordt gebouwd treffen we maatregelen om te voorkomen dat er vogels gaan broeden. Vanaf half februari tot en met half juli houden we met de maatregel van ‘man met hond’ de werkgebieden vrij van nestelende meeuwen. In deze vlog legt Falco Schoenmaker uit wat de man met hond precies doet.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.