Uitbreiding station Maasvlakte 380kV

Delen via:   
30 / 09 / 2019

Naast de bouw van een nieuw transformatorstation wordt ook het bestaande transformatorstation op de Maasvlakte uitgebreid. In een kort vraaggesprek legt Daniël Jacobs, bouwleider bij TenneT, uit waaraan in de komende tijd wordt gewerkt.

Waarom moet het station Maasvlakte worden uitgebreid?
De energie van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) moet aangesloten worden op het landelijke hoogspanningsnet. Om dit mogelijk te maken moet er binnen het bestaande transformatorstation van TenneT aan de Coloradoweg op de Maasvlakte een aansluiting bijgebouwd worden.

Waar bestaat de uitbreiding uit?
De uitbreiding bestaat uit het inrichten van een extra aansluiting, een zogenoemde Tak. In het verleden is er al rekening gehouden met deze extra aansluiting. Er is dan ook voldoende ruimte op het transformatorstation. Daarnaast zijn de fundaties voor de belangrijkste componenten van een extra aansluiting in die tijd al aangelegd en dat scheelt nu veel werk.

Wie / Welke partijen werken aan de uitbreiding?
Joulz heeft de opdracht voor de uitbreiding gekregen. Daarnaast is de coördinatie van de andere aannemers bij Joulz belegd. Bijvoorbeeld de coördinatie met de kabelleverancier Taihan die de 380kV kabels voor dit project levert en aansluit.

Welke werkzaamheden vinden op dit moment plaats op het station Maasvlakte?
Op het station zijn op dit moment alleen werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op de engineering en uitvoering. Denk hierbij aan inmeten en opname van de bestaande situatie op het station.

Wat is de planning en wat is het gewenste eindresultaat van de werkzaamheden?
Op dit moment is de aannemer druk bezig met de planvorming en ontwerpen. Half november start de voorbereiding op het station. Vanaf begin december staan de bouwkundige werkzaamheden gepland. De planning is zo ingericht dat het project net op zee Hollandse Kust (zuid) vanaf mei 2020 de 380kV kabels in kunnen voeren, aansluiten en testen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.