UXO update wat vinden we allemaal en hoe staat het er voor

Delen via:   
18 / 10 / 2019

Alle bommen en granaten! Nou ja, eigenlijk bedoelen we UXOs, een Engelse afkorting voor niet-gesprongen explosieven of onontplofte oorlogsmunitie. Dat is waar we naar op zoek zijn. Vooral de zware jongens wekken onze interesse. Sinds december vorig jaar zijn we langs het voorgenomen zeetracé van net op zee Hollandse Kust (zuid) op zoek naar onontplofte oorlogsmunitie.

Inmiddels zijn bijna alle 750 objecten die op het zeetracé werden aangetroffen, geïdentificeerd. Opbrengst één Britse grondmijn. Komende weken wordt er verder nog energie gestoken in het opruimen van schroot dat potentieel problematisch kan zijn voor de kabelinstallatie. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond worden voor de resterende delen van de route certificaten afgegeven.

Grondige risico analyse

Twee delen van de kabelroute zijn inmiddels gecertificeerd volgens het ALARP principe (As Low As Reasonably Practicable). In de Eurogeul, één van deze twee delen, hebben we geen veldonderzoek hoeven te plegen. Iets ten noorden hebben we ook diepere grondlagen en toppen van zandgolven kunnen vrijpleiten van opsporing.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.