Veldonderzoek TenneT voor mogelijke kabeltracés loopt tot eind september

Delen via:   
05 / 09 / 2016

Het veldonderzoek van TenneT van verschillende mogelijke kabeltracés van het net op zee loopt door tot uiterlijk eind september. Deze week vinden de werkzaamheden plaats op de N211 in de middenberm. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden uitgevoerd in de avond en nacht van 5/6 en 6/7 september. Daarbij zal er aan beide zijden van de middenberm een rijstrook worden gesloten.

De veldonderzoeken op land worden tussen juli en september van dit jaar uitgevoerd door Tauw. Tauw onderzoekt onder meer de samenstelling, kwaliteit en gedrag van de bodem. Dit is van groot belang om straks de kabels succesvol te kunnen aanleggen vanaf het windgebied 'Hollandse Kust (zuid)' op zee, naar het hoogspanningsnet op land. TenneT sluit deze windparken tussen 2018 en eind 2021 aan op het landelijk hoogspanningsnet.  

Kabeltrace nog niet definitief
Waar de kabel precies komt voor de aansluiting van de geplande windparken voor de Hollandse Kust (zuid) is nog niet bepaald. Er worden op dit moment verschillende tracéalternatieven onderzocht. Eén tracéalternatief voorziet in een aansluiting op Wateringen en twee andere in een aansluiting op de Maasvlakte. De veldonderzoeken zijn dus geen voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg, dat volgt pas nadat het kabeltracé definitief is en de benodigde vergunningen rond zijn.  

Naar verwachting zullen de ministers van EZ en IenM eind oktober een keuze maken voor het voorkeursalternatief van het kabeltracé, waarna er gewerkt wordt aan het ontwerp inpassingsplan en de aanvraag van de benodigde vergunningen. Vermoedelijk worden die ontwerp besluiten in 2017 gepubliceerd. De aanleg van de aansluiting start naar verwachting in 2018.  

Aansluiting wind voor 3,5 miljoen huishoudens
TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windparken voor de Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW. Eén van beide verbindingen ligt in een strook die nog niet is aangewezen voor de ontwikkeling van windenergie. De realisatie van die 700 MW verbinding (platform en bijbehorende kabels) is daarmee afhankelijk van Rijksstructuurvisie windenergie op zee. Samen met de verbindingen van de nieuwe windparken Borssele en Hollandse Kust (noord) gaat het tot 2023 in totaal om 3.500 MW. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.