Werkplannen zeekabels ter inzage

Delen via:   
24 / 01 / 2020

Van vrijdag 24 januari 2020 tot en met donderdag 5 maart 2020 ligt een drietal ontwerpbesluiten ter inzage van het project Net op zee – Hollandse Kust (zuid) fase 3. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

Op 22 februari 2018 is een inpassingsplan vast­gesteld door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het project Net op zee, Hollandse Kust (zuid) mogelijk te maken. Ook zijn onder de rijkscoördinatieregeling verschillende vergunningen verleend; een Watervergunning, twee Omgevings­vergunningen, een vergunning en ontheffing Wet Natuurbescherming en twee Spoorwegvergunningen. Het inpassingsplan en de vergunningen zijn voorbereid in een gecoördineerde procedure en zijn onherroepelijk.

In de verleende Watervergunning van Net op Zee – Hollandse Kust (zuid) zijn voor­schriften opgenomen waarin staat dat voor een aantal onderwerpen nog werkplannen ingediend moeten worden die de goedkeuring van de waterbeheerder behoeven. Deze kennisgeving betreft drie ontwerpbesluiten waaraan drie bij de waterbeheerder ingediende werkplannen met betrekking tot de vier onderzeese 220 kV-elektriciteitskabels naar de kust, alsmede de 66 kV-interlinkkabels tussen de twee platforms op zee, ten grondslag liggen.

De drie werkplannen zijn:

  • Werkplan aanleg en onderhoud zeekabels inclusief appendices A-1 t/m A-15.
  • Werkplan scheepvaartplan zeekabels.
  • Werkplan calamiteitenplan zeekabels inclusief appendix ‘Emergency Response Plan’.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken van vrijdag 24 januari 2020 tot en met donderdag 5 maart 2020 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode bekijken op de volgende locatie:
DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, Schiedam, op afspraak via telefoonnummer 010 246 80 00 of e-mail: info@dcmr.nl.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.