Werkzaamheden netaansluiting Hollandse Kust (zuid) zomer 2021

Delen via:   
25 / 06 / 2021

In de zomer van 2021 voert TenneT werkzaamheden uit op de Noordzee, voor de kust van Zuid-Holland. Het betreffen werkzaamheden om de netaansluiting van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op zee naar het vaste land op de Maasvlakte te realiseren. In verschillende stappen worden hoogspanningskabels in de zeebodem gelegd en worden transformator platformen in zee geplaatst. Voor de aanlanding van de zeekabels van het Net op zee Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte, wordt onder meer de belangrijke scheepvaartroute Maasmond gekruist.

Zeekabels

Voordat de kabels in de zeebodem worden geïnstalleerd, wordt de route van de kabels vrijgemaakt van obstakels. Vorige zomer zijn de eerste twee kabels (Alpha zeekabels) van de in totaal vier kabels gelegd en begraven. Deze zomer worden de laatste twee kabels (Beta zeekabels)
geïnstalleerd.

Platformen op zee

In totaal komen er twee platformen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) te staan. Vorige zomer is de onderbouw van het eerste platform (HZA) geplaatst, deze zomer volgt de onderbouw van het tweede platform (HZB). Deze onderbouwen steken ongeveer 20 meter uit boven het water, zijn verkeersgeel, gemarkeerd met obstakelverlichting, voorzien van een misthoorn, radar reflectoren en identificatieborden met de tekst “HZA” en “HZB”.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u in de bijgevoegde brochure.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.