Windparken Hollandse Kust (zuid) eerste subsidievrije gerealiseerde windparken in Europa

Delen via:   
23 / 03 / 2018

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 19 maart, tijdens  een bezoek aan de HSM werf de winnaar van de aanbesteding windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) bekend gemaakt. Met het winnen van de aanbesteding door Vattenfall hebben de partijen, betrokken bij het realiseren van wind op zee een grote stap gezet op weg naar de subsidieloze opwek van groene energie.

Subsidievrij betekent lagere maatschappelijke kosten en een betaalbare verdere groei van wind op zee. Het succes om subsidievrij realiseren van windenergiegebieden vormt de basis voor de continue uitrol van wind op zee projecten na 2023. Ook de innovaties van de offshore windindustrie dragen bij aan de betaalbaarheid van grootschalige wind op zee.

Energieakkoord

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de energie uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland meer windenergie opwekken onder andere op de Noordzee. De windparken worden aangesloten op de op zee te realiseren platformen voor de Hollandse Kust.

Net op zee Hollandse Kust (zuid)

TenneT heeft het net op zee concept in nauwe samenspraak met de windparkontwikkelaars ontworpen. De opleverdatum van het Hollandse Kust (zuid) onderdeel van het net op zee is door het ministerie van EZK vastgesteld op 30 juni 2021. Het net op zee helpt mee aan een aanzienlijke verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.