Zeebodemonderzoek voor Zuid-Hollandse Kust

Delen via:   
10 / 04 / 2017

Bepalen van optimaal kabeltracé voor offshore windparken

Met allerlei instrumenten aan boord onderzoekt de bemanning van vier surveyschepen de zeebodem voor de Zuid-Hollandse kust. Dit gebeurt in opdracht van TenneT om de optimale plaats te bepalen voor de zeekabels van het windenergiegebied op zee ('Hollandse Kust (zuid)) naar het hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Het onderzoek, dat loopt tot eind april 2017,  is nodig om de aanleg van het net op zee, vanaf 2019, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren met onder meer als doel onderhoudskosten in de toekomst te minimaliseren. De zeekabels worden ingegraven in de bodem, om zodoende een optimale isolatiewaarde te garanderen en de kabels te beschermen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Fugro, met boten die zijn uitgerust met onder meer radar, sonar en bodembemonsteringsapparatuur.

TenneT heeft vooral belang bij gegevens over de gesteldheid van de bodem en mogelijke obstakels, zoals scheepswrakken of vliegtuigbommen. Het onderzoek vindt plaats langs het complete zeetrace van de kabels, een strook van circa 43 kilometer lang en 1600 meter breed. Ook de aanlandingszone in de Maasmond wordt gesurveyd, in goede samenwerking en afstemming met het Havenbedrijf en de Havenmeester.  

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.