Privacybeleid

Delen via:   

Bij een bezoek aan deze website kan TenneT gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerking waarborgt en respecteert TenneT uw privacy, onder andere door de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Responsible disclosure

Binnen TenneT nemen we safety en (ICT)security erg serieus. We kijken daarbij goed naar de veiligheid van onze ICT systemen, zoals onze website. Desondanks kan het voorkomen dat er onverhoopt kwetsbaarheden in het systeem bestaan. Mocht je een kwetsbaarheid vinden in onze website, dan stellen we het er op prijs als u ons hierop wilt wijzen zodat we adequate maatregelen kunnen nemen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het 'responsible disclosure formulier', beschikbaar op privacy.tennet.eu.

Google Analytics

TenneT maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de TenneT-websites te helpen analyseren. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de TenneT-websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om namens TenneT bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan TenneT aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. Het IP-adres dat Google Analytics in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen en directe koppeling naar personen uit te sluiten.
Daarnaast kunt u voorkomen dat uw persoonsgegevens (waaronder uw IP-adres) in verband met uw gebruik van de TenneT-websites worden verzameld en verwerkt door Google. Gebruik hiertoe de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Dit kunt u tevens doen door de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:

Door op de onderstaande link te klikken, kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, die verhindert dat uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld.

Voor meer informatie over de manier waarop Google uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u het Algemene privacybeleid van Google raadplegen.

Gegevensverwerking

TenneT verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit bij de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van TenneT en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotie-activiteiten;
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik ervan. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen groepsmaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan TenneT.

Cookies

De websites van TenneT maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina van TenneT automatisch op uw apparaat (computer, telefoon, tablet) worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om bepaalde informatie van uw webbrowser te verzamelen en om het gebruikte apparaat te identificeren, niet de persoon die het apparaat gebruikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop TenneT uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met TenneT.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.