Gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) over het net op zee ook over de 12-mijlszone?
Delen via:   

Ja, de NRD (die bepaalt wat in het MER onderzocht moet worden) gaat ook over platform beta en de kabelverbinding die in de 12-mijlszone liggen. Inmiddels is bepaald dat er ook in deze strook windparken mogen worden gebouwd.