Heeft TenneT bepaald waar windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) komt te liggen?

Delen via:   

Nee, de overheid wijst de locaties aan waar nieuwe windparken gebouwd mogen worden. De gebieden voor de windparken zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan en worden verder ingevuld via zogenoemde kavelbesluiten.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor energiebeleid (van wind op zee tot olie- en gaswinning) en telecomkabels. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks (BZK) is EZK verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van grote energieprojecten, waaronder wind op zee.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.