Het windpark is bij helder weer zichtbaar vanaf de kust. Waarom komt het niet verder op zee te liggen?

Delen via:   

De locaties van de windenergiegebieden zijn bepaald door de overheid, op basis van ruimtelijke, financiële en technische afwegingen. Bij helder weer en goed zicht kunnen de windparken inderdaad zichtbaar zijn, maar slechts in beperkte mate: ze liggen ruim 18,5 kilometer uit de kust.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.