Hoe kan TenneT de netaansluitingen al aanleggen terwijl nog niet bekend is wie de windparken gaan bouwen?

Vooruitlopend op de bouw van de windparken legt TenneT de elektrische infrastructuur aan. Dit zijn omvangrijke projecten die van voorbereiding tot oplevering meerdere jaren duren. In overleg met het Ministerie van Economische Zaken en de offshore windprojectontwikkelaars werkt TenneT volgens een planning waarin alle activiteiten en technische specificaties op elkaar afgestemd zijn.