Hoe worden de milieueffecten onderzocht van de windparken en de netaansluiting?

Delen via:   

Dat gebeurt vooraf via zgn. milieueffectrapportages (MER) die worden getoetst door een onafhankelijke commissie. Er worden aparte milieueffectrapportages gemaakt voor de kavels met de winturbines en voor het net op zee. De milieueffectrapportages voor Hollandse Kust (zuid) zijn afgerond (zie hiervoor de website van Bureau Energieprojecten). Op basis van dat rapport, met o.a. een overzicht van de maatregelen en voorschriften om zo min mogelijk negatieve effecten te hebben op bruinvissen, zeehonden, vissen, vogels en vleermuizen, concludeerde de Commissie m.e.r. dat de komst van de windparken niet hoeft te betekenen dat de natuur erg te lijden heeft.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.