Lukt het om de netaansluiting van Hollandse Kust (zuid) in 2022 gereed te hebben?

TenneT werkt al geruime tijd aan de voorbereidingen van het net op zee. We hebben er zelfs een apart bedrijfsonderdeel voor opgericht: Offshore Nederland. De planning voor deze netaansluiting is ambitieus maar haalbaar, mits er geen vertraging optreedt in bijvoorbeeld de vergunningenprocedure.