Lukt het om de netaansluiting van Hollandse Kust (zuid) in 2022 gereed te hebben?
Delen via:   

TenneT werkt al geruime tijd aan de voorbereidingen van het net op zee. We hebben er zelfs een apart bedrijfsonderdeel voor opgericht: Offshore Nederland. De planning voor deze netaansluiting is ambitieus maar haalbaar, mits er geen vertraging in de uitvoering optreedt.