Welke effecten hebben de platformen op het dierenleven op zee?

Delen via:   

Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij de aanleg van windparken op zee. Daarom heeft de overheid een toetsingskader gemaakt: het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’. Daarin is gekeken naar de effecten van de ontwikkeling van windparken op zee op bruinvissen, vogels en vleermuizen. Dit zijn de soorten waarvoor de grootste effecten worden verwacht.
Overigens kunnen windparken (en de platformen die daarin staan) mogelijk ook gunstige effecten hebben op de fauna.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.