Worden alle toekomstige windparken aangesloten zoals Hollandse Kust (zuid)?
Delen via:   

TenneT verbindt de toekomstige windparken voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland op dezelfde manier. TenneT gebruikt dezelfde soort platformen, die vlakbij de windparken staan, en dezelfde soort kabelverbinding naar de kust. Dat is efficiënter, sneller en goedkoper. Hoe de kabels de zeewering doorkruisen en hoe ze worden verbonden met het bestaande hoogspanningsnet (ondergronds/bovengronds) kan per locatie verschillen.