Zijn de windparken Eneco Luchterduinen en Gemini op dezelfde manier aangesloten zoals Hollandse Kust (zuid)?

Delen via:   

Nee, de plannen voor deze windparken dateren nog van voor het moment waarop de overheid TenneT aanwees als netbeheerder op zee. Dat betekent dat de bouwers van Gemini en Eneco Luchterduinen zelf verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de netaansluiting. Meer informatie daarover is te vinden op de websites van Gemini en Eneco Luchterduinen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.