Tracé Hollandse Kust (zuid)

Delen via:   

De aanleg van een elektriciteitsnet op zee, dat windparken op zee verbindt met het elektriciteitsnet op het land, is specialistisch werk. Medio 2014 heeft de Nederlandse overheid TenneT daarvoor aangewezen, onder andere vanwege haar ruime ervaring met het aansluiten van offshore windparken in Duitsland. TenneT heeft de taak de toekomstige windparken op de Noordzee tegen lagere kosten en met minder milieu- en ruimtelijke effecten aan te sluiten op het stroomnet. Dat is belangrijk om de Nederlandse energievoorziening te kunnen verduurzamen, zoals afgesproken in het Energieakkoord.

Goedkoper en betrouwbaarder

Tot voor kort moesten bouwers van windparken op zee zelf zorgen voor de verbinding met het elektriciteitsnet op het vasteland. Vanwege de beoogde groei van het aantal windparken op zee, heeft de overheid laten onderzoeken wat de beste manier is om die elektriciteit naar land te brengen. Onderzoekscentrum ECN becijferde dat één net, beheerd door één organisatie, goedkoper en betrouwbaarder is dan verschillende losse aansluitingen. De Nederlandse overheid heeft TenneT daarvoor aangewezen. Als de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ("tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord") binnenkort van kracht is en de minister de aanwijzing van TenneT heeft bekrachtigd, dan is ook wettelijk vastgelegd dat TenneT in Nederland de netbeheerder op zee is.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.