Waar ligt de netaansluiting Hollandse Kust (zuid)?

Het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ligt ongeveer 18,5 kilometer in zee, ter hoogte van Noordwijk. Voor de verbinding tussen het windenergiegebied en het vasteland zijn twee locaties onderzocht: Maasvlakte en Wateringen. Eind oktober 2016 heeft minister Kamp besloten dat de opgewekte energie wordt aangesloten op het hoogspanningsstation op de Maasvlakte, via het tracéalternatief Maasvlakte-Noord. Hiermee zijn de adviezen van betrokken lokale overheden overgenomen.

De locatie Hollandse Kust (zuid) is een van de drie gebieden die de overheid heeft aangewezen om nieuwe windparken te bouwen. De andere gebieden liggen voor de kust van Walcheren (ter hoogte van Domburg) en Noord-Holland (ter hoogte van Egmond).