Door de zeewering

Als de zeekabels aan land komen gaat dit via de zeewering. Daarbij mag de bescherming tegen hoog water uiteraard niet in het geding komen. De zeewering wordt gekruist middels een boring. Het uitwerken van een veilige boring doet TenneT in nauw overleg met betrokken partijen zoals Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam.