Net en projecten/netwerk

Hier vindt u een kaart waarop het Nederlandse hoogspanningsnetwerk staat aangegeven. Het hoogspanningsnetwerk omvat alle elektriciteitsverbindingen van 110 kV en meer. Het gaat om de hoogspanningsverbindingen die TenneT in beheer heeft.

Ook staan op deze kaart de grote projecten aangegeven. Dit zijn projecten van nationaal belang waarover de Minister van Economische Zaken de leiding heeft en waarop de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is. De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zijn samen bevoegd gezag.

Meer informatie over andere grote projecten vindt u via onderstaande links: