Welke invloed heb ik?

Delen via:   

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid, die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen (via informatiebijeenkomsten of via uw vraag of reactie) zijn er ook formele inspraakmogelijkheden. Op de website van RVO.nl vindt u informatie over inspraak en alle officiële documenten van het project.

Rijkscoördinatieregeling

Op de netaansluitingen van de windparken op zee is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling loopt nog door voor de besluitvorming van een aantal werkplannen die horen bij de de ‘Watervergunning’. De regeling is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller besluiten te kunnen nemen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt besluiten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. TenneT heeft een adviserende rol. Kijk voor meer informatie ook op de website van RVO.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.