Zo werkt de netaansluiting Hollandse Kust (zuid)

Delen via:   

De netaansluiting van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is een verbinding van 1400 megawatt (MW), twee verbindingen van elk 700 MW. Samen met de verbindingen van de nieuwe windparken in de windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust (noord) gaat het tot 2023 in totaal om het aansluiten van 3.500 MW windvermogen. Hiermee kunnen we ongeveer 3,5 miljoen huishoudens van stroom voorzien, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens.

De netaansluiting bestaat uit twee platformen (Alpha en Beta), die dichtbij de windparken komen te staan. Elk platform verwerkt de energie van twee kavels met windturbines, met per kavel 350 MW windvermogen. Vanaf de platformen lopen in totaal vier kabels via het tracé op zee en op land naar het hoogspanningsstation op de Maasvlakte. De platformen zijn elk via twee onderzeese 220 kV-kabels verbonden met het vasteland. Bij een eventuele storing aan één kabel kan de energie alsnog via de andere kabel getransporteerd worden. Op land worden ze aangesloten op de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Zuidring.

Wisselstroom

De Nederlandse windparken liggen relatief dicht voor de kust. Daardoor kunnen we wisselstroom gebruiken voor de verbindingen (AC, Alternating Current). Dit in tegenstelling tot de meeste offshore windparken in Duitsland, die vanwege hun ligging ver op zee aangesloten moeten worden met de duurdere gelijkstroom-techniek (DC, Direct Current). Dit om grote transportverliezen die optreden als energiekabels grote afstanden moeten overbruggen te voorkomen.

Zichtbaarheid

De zeekabels bevinden zich onder water; alleen de platformen komen boven zee uit. Deze staan tussen de windparken in en komen zo’n 45 meter boven zeeniveau uit (ter vergelijking: de windturbine is zo’n 250 meter). Hoe zichtbaar het windpark is vanaf de kust, is afhankelijk van het weer, het seizoen en het tijdstip op de dag. De rijksoverheid heeft animatiebeelden gemaakt om te laten zien hoe een windpark er vanaf de kust uitziet. De windparken in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) liggen straks circa 18,5 kilometer uit de kust.

Aanpassingen op land

Het net op zee wordt via een ondergrondse verbinding aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Hiervoor zijn geen hoogspanningsmasten nodig, wel een nieuw hoogspanningsstation. Dit station wordt gebouwd ter hoogte van de gezamenlijke Brandweer Kazerne aan de Prinses Maximaweg op Maasvlakte 2. Daarnaast moet een bestaand hoogspanningsstation op de Maasvlakte aangepast worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.