Zo werkt de netaansluiting Hollandse Kust (zuid)

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW. Eén van beide verbindingen ligt in een strook die nog niet is aangewezen voor de ontwikkeling van windenergie. De realisatie van die 700 MW verbinding (platform en bijbehorende kabels) is daarmee afhankelijk van de gedeeltelijke herziening van het Nationaal Waterplan. Samen met de verbindingen van de nieuwe windparken Borssele en Hollandse Kust (noord) gaat het tot 2023 in totaal om 3.500 MW. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens.

De netaansluiting bestaat uit twee door TenneT te bouwen platformen (Alpha en Beta), die dichtbij de windparken komen te staan. Elk platform verwerkt de energie van twee kavels met windturbines, met per kavel 350 MW windvermogen. Vanaf de platformen lopen in totaal vier kabels via het tracé Maasvlakte-Noord naar het hoogspanningsstation op de Maasvlakte, waar ze worden aangesloten op de Zuidring van de Randstad 380 kV-verbinding.