Planning
Delen via:   

Welke partijen de windenergieparken bouwen, bepaalt de overheid. Dat gebeurt via een zogenoemde tender. Voor Hollandse Kust (zuid) is de eerste tender in 2018 (kavels I en II van ieder 350 MW) gewonnen door Chinook (een dochterondernening van Nuon/Vattenfall). Eind 2018 is  de tender van nog eens 2 x 350 MW (kavels III en IV) aan de orde. TenneT is dan al volop bezig met de netaansluitingen: de voorbereidingen zijn gestart in 2016 en vanaf 2019 beginnen de eerste aanlegactiviteiten van net op zee Hollandse Kust (zuid). In 2021 worden de eerste twee windparken aangesloten.