Planning

Delen via:   

Welke partijen de windenergieparken bouwen, bepaalt de overheid. Dat gebeurt via een zogenoemde tender. Voor Hollandse Kust (zuid) is de eerste tender in 2018 (kavels I en II van ieder 350 MW) gewonnen door Chinook (een dochterondernening van Nuon/Vattenfall). Eind 2018 vond de tender van nog eens 2 x 350 MW (kavels III en IV) plaats.

TenneT is momenteel volop bezig met de netaansluitingen: de voorbereidingen zijn gestart in 2016 en vanaf 2019 vonden de aanlegactiviteiten van net op zee Hollandse Kust (zuid) plaats. In 2022 worden de eerste twee kavels aangesloten op het net op zee.  

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.