Planning

De aanleg van een transmissiesysteem op zee is een omvangrijk project dat meerdere jaren duurt. De netaansluiting Hollandse Kust (zuid) moet in 2021 klaar zijn voor de eerste twee windparken (zij worden aangesloten via platform Alpha). Dit is ambitieus maar lijkt haalbaar, zolang er geen grote onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden.

Welke partijen de windenergieparken mogen bouwen, wordt bepaald door de overheid. Dat gebeurt via een zogenoemde tender. Voor Hollandse Kust (zuid) is de eerste tender in 2017 (2x 350 MW); in 2018 vindt de tender plaats van nog eens 2x 350 MW. TenneT is dan al volop bezig met de netaansluitingen: de voorbereidingen starten in 2016 en in 2018 start de aanleg van de verbinding.

Op dit moment ziet de planning van het net op zee er als volgt uit: