Werkzaamheden

TenneT streeft ernaar om bij de aanleg van de netaansluiting de omgeving zo min mogelijk te belasten en minimale impact op de leefomgeving te hebben.

Op zee

Op zee bouwt TenneT met behulp van een kraanschip twee standaard platformen van 700 MW. Per platform worden twee 220 kV-kabelsystemen naar land aangelegd, via vier sleuven. Hoe die kabels precies lopen, moet nog worden vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken.

Op land

Op land zorgt TenneT voor de aanleg van de 220 kV-landkabelsystemen, de bouw van een nieuw transformatorstation en de aanpassing van het (bestaande) hoogspanningsstation om het net op zee te kunnen verbinden met het landelijke hoogspanningsnet. Het ministerie van Economische Zaken heeft nog geen besluit genomen over hoe de verbinding op land precies loopt. TenneT kan dus ook nog niet aangeven waar werkzaamheden gaan plaatsvinden, welk hoogspanningsstation moet worden aangepast en waar het nieuwe transformatorstation wordt gebouwd. Naar verwachting komt daar in de loop van 2016 duidelijkheid over.

Krijgt u als grondeigenaar of –gebruiker te maken met deze verbinding en ontstaat er schade of overlast, dan is er een compensatieregeling.