Reacties op Integrale effectenanalyse gepubliceerd
Delen via:   

04 / 08 / 2020

Van vrijdag 12 juni 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020 was het voor iedereen mogelijk om een reactie in te dienen op de Integrale effectenanalyse (IEA) van het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de reacties verzameld en gepubliceerd.

Effecten in beeld
Voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn in het milieueffectrapport (MER) fase 1 meerdere kabeltracés (routes) op zee en op land en locaties voor een converterstation in Borssele of Geertruidenberg onderzocht op de milieueffecten.

Daarnaast is veel informatie verzameld in de omgeving en onderzoek gedaan naar de effecten van het mogelijke kabeltracé op milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. De resultaten van dat onderzoek zijn beschreven in de IEA (op basis van het MER fase 1).

Reacties verzameld en gepubliceerd
Op de IEA zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 34 reacties binnengekomen. Deze reacties zijn anoniem gemaakt en integraal opgenomen in een reactiebundel. Deze 'Reactiebundel Net op zee IJmuiden Ver Alpha' kunt u als pdf downloaden op de website van Bureau energieprojecten.

Eind 2020 kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat welke kabelroute de voorkeur heeft. Dit is het voorkeursalternatief (VKA). De minister kan de reacties betrekken in de keuze voor een voorkeursroute. De beantwoording van de reacties op de IEA wordt gepubliceerd op het moment dat de minister het VKA heeft gekozen.