Het converterstation op land

Delen via:   

Het converterstation op land bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het converterstation voor IJmuiden Ver Alpha bedraagt circa 4,5 hectare.

De ondergrondse hoogspanningsverbinding loopt vanaf een converterstation op zee door de Noordzee en vervolgens op land naar een nog te bouwen converterstation. Het converterstation op land zet de gelijkstroom (direct current, DC) om in wisselstroom (alternating, AC). De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert.

Vanaf het converterstation lopen ondergrondse kabels naar het bestaande 380 kV- hoogspanningsstation Iin Borssele. Hier vindt de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet plaats. 

Bovenstaande impressie is gebaseerd op eerder aangelegde converterstations. Het station voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha moet nog ontworpen worden en kan er dus anders uitzien

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.