Het converterstation op land
Delen via:   

Het converterstation op land bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het converterstation voor IJmuiden Ver Alpha bedraagt circa 5,5 hectare.

De ondergrondse hoogspanningsverbinding loopt vanaf een converterstation op zee door de Noordzee en vervolgens op land naar een nog te bouwen converterstation. Het converterstation op land zet de gelijkstroom (direct current, DC) om in wisselstroom (alternating, AC). De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert.

Vanaf het converterstation lopen ondergrondse kabels naar een bestaand 380 kV- hoogspanningsstation. Hier vindt de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet plaats. De bestaande hoogspanningsstations bij Borssele en Geertruidenberg zijn mogelijke aansluitlocaties voor IJmuiden Ver Alpha.