Wat is een kavelbesluit?
Delen via:   

In een kavelbesluit staat waar een windmolenpark binnen het windenergiegebied gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de kavelbesluiten.