Waar ligt Net op zee IJmuiden Ver Beta?
Delen via:   

Waar ligt Net op zee IJmuiden Ver Beta?
Het converterstation op zee van IJmuiden Ver Beta ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse Kust. Vanwege de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver is TenneT van plan niet één, maar twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de verbindingen IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta. De verbindingen zijn aparte projecten. In de loop van het project is in de onderzoeksfase het tracé richting Simonshaven afgevallen.

Informatie over het project net op zee IJmuiden Ver Alpha vindt u hier.