Wat is het Net op zee IJmuiden Ver Beta?

Delen via:   

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Hiervoor zijn twee verbindingen van elk 2 GW nodig. Eén van deze twee verbindingen is het Net op zee IJmuiden Ver Beta. Het Net op zee IJmuiden Ver Beta is de totale netverbinding vanaf windpark IJmuiden Ver tot aan het nog te bouwen converterstation op de Maasvlakte.

Hiervoor bouwt TenneT een converterstation op zee. Hier komt de stroom van de windturbines samen en wordt de wisselstroom (alternating current, AC) van de windturbines omgezet naar gelijkstroom (direct current, DC). Voor het transport van de stroom naar land is een ondergrondse hoogspanningsverbinding door zee nodig. Om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbinding uit als een gelijkstroomverbinding.

Het converterstation op land zet de gelijkstroom weer om in wisselstroom. De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert. Vanaf het converterstation gaat de stroom met ondergrondse kabels naar het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Dit hoogspanningsstation maakt deel uit van het landelijke hoogspanningsnet.

Het net op zee omvat een deel op zee en een deel op land. De aanleg van de kabels op land gebeurt via open ontgraving en boringen.

Het totale project bestaat uit:

  • Één converterstation op zee: Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kiloVolt AC (kV) naar 525 kV DC;
  • Een 525 kV gelijkstroomkabelverbinding (DC) van het IJmuiden Ver Beta converter station op zee naar het converterstation op land.
  • Realisatie van één converterstation op land waar de 525 kV gelijkstroom wordt omgezet in 380 kV wisselstroom;
  • Een ondergrondse verbinding van het converterstation op land naar het bestaande 380 kV hoogspanningsstation op de Maasvlakte, waar de stroom op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten.

De andere verbinding heet Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Informatie over het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha vindt u hier.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.