Het converterstation op land

Delen via:   

Het converterstation op land bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het converterstation voor IJmuiden Ver Beta bedraagt circa 4,5 hectare. De hoogte van de installaties is maximaal 25 meter.

De ondergrondse hoogspanningsverbinding loopt vanaf een converterstation op zee door de Noordzee en vervolgens op land naar een nog te bouwen converterstation. Het converterstation zet de gelijkstroom (direct current, DC) om in wisselstroom (alternating, AC). De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert.

Vanaf het converterstation op land lopen ondergrondse kabels naar het bestaande 380 kV hoogspanningsstation op de Maasvlakte, waar de stroom op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.