Het converterstation op zee
Delen via:   

Het converterstation op zee met een capaciteit van 2 GW wordt geplaatst tussen de kavels in het windenergiegebied IJmuiden Ver. IJmuiden Ver Beta ligt straks circa 75 kilometer uit de kust.