Het converterstation op land
Delen via:   

Het converterstation op land bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het converterstation voor IJmuiden Ver Gamma bedraagt circa 4 hectare. De hoogte van de installaties is maximaal 25 meter. Het converterstation wordt naast het converterstation van IJmuiden Ver Beta gebouwd.

De ondergrondse hoogspanningsverbinding loopt vanaf een converterstation op zee (platform) door de Noordzee en vervolgens op land naar een nog te bouwen converterstation. Het converterstation zet de gelijkstroom (direct current, DC) om in wisselstroom (alternating, AC). De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert.

Vanaf het converterstation op land lopen ondergrondse kabels naar het nieuwe hoogspanningsstation Amaliahaven op de Maasvlakte. Dit nog te realiseren hoogspanningsstation is direct ten noorden van de converterstations van Net op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma gepland.

Impressie van het converterstation van IJmuiden Ver Beta. Het converterstation van Gamma krijgt een vergelijkbare opbouw.