Procedure en planning
Delen via:   

De windparken die door IJmuiden Ver Gamma worden aangesloten, worden naar verwachting uiterlijk in 2030 in gebruik genomen. De netaansluiting moet dan ook klaar zijn. De aanleg van een elektriciteitsaansluiting is een omvangrijk project, dat meerdere jaren duurt.

De komende periode richten we ons op de besluitvorming van Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Onderstaande tabel bevat op hoofdlijnen de (wettelijke) procedure en bijbehorende planning. Hierin staat op welke momenten de officiële documenten worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd en wanneer u kunt meedenken, bijdragen en inspreken.

Participatieplan

In de periodes tussen bovenstaande momenten wordt telkens de volgende stap in het project inhoudelijk voorbereid. Daar betrekken we belanghebbenden uiteraard tijdig bij. Hoe we dat in iedere fase doen, beschrijven we in het participatieplan, dat we voorafgaand aan elke volgende processtap actualiseren.

De nieuwste versie van het participatieplan gaat over participatie in de periode van september 2021 tot en met december 2021. Deze periode staat in het teken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en loopt van de terinzagelegging van de conceptversie tot en met de vaststelling van de definitieve NRD. In het participatieplan leest u wat de NRD-fase inhoudt, hoe we de omgeving informeren en bovendien betrekken bij deze fase van het project. U vindt het geactualiseerde participatieplan op de website van RVO.