Voorgeschiedenis

Delen via:   

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet vastgesteld dat tussen 2024 en 2030 voor 6,1 GW aan windparken op zee wordt gebouwd en op land wordt aangesloten. Inmiddels is duidelijk dat er meer wind op zee nodig is om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Eind 2020 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  (EZK) in samenwerking met andere ministeries, regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties daarom een verkenning gestart: de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ).

Net op zee IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma

In de verkenning wordt gekeken naar mogelijke verbindingen tussen nieuwe windparken op zee en het vasteland. Uit de eerste resultaten van de verkenning is gebleken dat een extra aanlanding vanuit windenergiegebied IJmuiden Ver naar de Maasvlakte kansrijk is om uiterlijk in 2030 extra wind op zee aan te sluiten. Belangrijkste reden hiervoor is dat deze nieuwe verbinding IJmuiden Ver Gamma vrijwel volledig parallel kan lopen aan het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta, zowel op zee als op land.

De procedure voor Net op zee IJmuiden Ver Beta is in 2019 gestart en is daarom al verder in het ruimtelijke besluitvormingsproces. Omdat voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma naar dezelfde gebieden op zee en op land wordt gekeken, werken beide projecten waar mogelijk samen. Dit biedt synergievoordelen die het mogelijk maken dat Net op zee IJmuiden Ver Gamma uiterlijk in 2030 in bedrijf kan worden genomen en zodoende bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2030.

Net op zee Nederwiek 2

Uit de verkenning blijkt bovendien dat een aanlanding vanuit windenergiegebied Nederwiek naar de Maasvlakte kansrijk is en zodoende is de ruimtelijke procedure op 14 januari 2022 gestart. Een van de belangrijkste redenen dat dit kansrijk is, is omdat deze nieuwe verbinding samenhang kent met de projecten Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Gamma die ook aansluiten op de Maasvlakte. Door deze projecten weten we al veel over de Noordzee en de Maasvlakte.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.