Besluiten Net op zee IJmuiden Ver Beta fase 2 ter inzage

Delen via:   
17 / 03 / 2023

Van vrijdag 17 maart tot en met maandag 1 mei 2023 liggen twee besluiten ter inzage voor Net op zee IJmuiden Ver Beta fase 2. Het gaat om de Melding Activiteitenbesluit en de Omgevingsvergunning bouw converterstation. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op de ontwerpbesluiten.

Het project

TenneT wil een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar de Maasvlakte op het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over het project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat besluiten die nodig zijn voor het project worden voorbereid in een gecoördineerde procedure. De besluiten uit fase 1 zijn inmiddels onherroepelijk. U kunt deze besluiten desgewenst nog raadplegen via de website van RVO

In fase 2 van deze procedure liggen de volgende besluiten ter inzage:

  • Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften. Voor de realisatie van het converterstation op de Maasvlakte is een aantal maatwerkvoorschriften opgesteld.
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen van het converterstation op de Maasvlakte.

De besluiten zijn online te bekijken op de website van RVO. Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. U kunt alleen op afspraak de documenten inzien. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 070 379 89 79.

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt de Raad van State van zaterdag 18 maart tot en met maandag 1 mei 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op de ontwerpbesluiten. Informatie over in beroep gaan vindt u op de website van de Raad van State.  

In deze periode zijn de besluiten online te bekijken op de website van RVO. Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. U kunt alleen op afspraak de documenten inzien. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 070 379 89 79.

We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In uw beroepschrift moet u toelichten waarom u het niet eens bent met het besluit. Doet u dat niet, dan wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen. Na 1 mei 2023 kunt u geen nieuwe redenen meer aanvoeren waarom u het niet eens bent met het besluit. Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.