Commissie m.e.r. waardeert hoge kwaliteitsstandaard MER IJmuiden Ver Gamma

Delen via:   
16 / 03 / 2023

Voor de aanleg van de kabelroute van het Net op zee IJmuiden Ver Gamma naar het hoogspanningsstation op de Tweede Maasvlakte heeft TenneT de milieugevolgen uitgebreid beschreven in een milieueffectrapport (MER). De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een onafhankelijke commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. Deze bij wet ingestelde Commissie m.e.r. heeft inmiddels het rapport beoordeeld en begin maart haar advies uitgebracht aan de minister. De commissie vindt dat er een goed leesbaar en uitgebreid MER ligt.

Alma Scholten, m.e.r.-coördinator offshore bij TenneT, is blij met het advies: “We werken bij TenneT al 17 jaar aan een kwaliteitsstandaard voor milieueffectrapporten. Ik hecht er ontzettend veel waarde aan dat we deze standaard hebben en dat we daar iedere keer een schepje bovenop doen. We tillen onze rapporten voortdurend naar een hoger plan. De commissie waardeert deze standaard en dat zie je terug in het advies aan de minister.”

Goed leesbaar, uitgebreid en zeer grondig

Er ligt een goed leesbaar en uitgebreid MER voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma, aldus de commissie. TenneT heeft de gevolgen op archeologische resten in de zeebodem en op land zeer grondig in beeld gebracht. Ook zijn de milieugevolgen in combinatie met de andere twee benodigde kabelroutes vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver (te weten Net op zee IJmuiden Ver Alpha naar het Sloegebied en Net op zee IJmuiden Ver Beta, eveneens naar de Tweede Maasvlakte) duidelijk beschreven.

Volgens Alma (hieronder op de foto) is het niet alleen het voortdurende streven naar een nog hogere kwaliteitsstandaard, maar ook een goede verstandhouding met de Commissie m.e.r. die maakt dat de rapporten van niveau zijn: “Er heerst geen sfeer van slagen of falen, van voldoendes of onvoldoendes. Ook de commissie ziet liever goede rapporten dan slechte en geeft constructieve feedback. Zo voegen we op verzoek van de commissie nog op twee punten informatie toe aan het MER van Net op zee IJmuiden Ver Gamma: de gevolgen van stikstof tijdens de aanleg voor de kwetsbare duinnatuur in het gebied Voornes Duin en nog iets meer uitleg over de impact van het egaliseren van de zeebodem, ook wel pre-sweeping genaamd, nodig voor het begraven van de kabel.”

Na het aanvullen van deze informatie neemt de minister een besluit over het inpassingsplan en de vergunningen voor de kabelroute die het zo’n 60 kilometer uit de westkust van Nederland gelegen windenergiegebied IJmuiden Ver met het stroomnet op de vaste wal verbindt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.