Nederwiek 2 NRD vastgesteld en voorkeursalternatief bekend

Delen via:   
23 / 12 / 2022

Op 15 december 2022 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister voor Klimaat en Energie vastgesteld. De NRD is een overzichtelijke rapportage waarin, naast de NRD zelf, het vaststellingsbesluit, de reactiebundel, de Nota van Antwoord en het advies van de Commissie m.e.r. zijn opgenomen.

Vijf zienswijzen

Van 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2022 heeft de concept-NRD ter inzage gelegen. In die periode zijn vijf zienswijzen ontvangen. De zienswijzen en reacties zijn integraal opgenomen in een inspraakbundel. De zienswijzen en reacties zijn in deze inspraakbundel samengevat en van een reactie voorzien. Er is ook aangegeven hoe met de zienswijzen rekening wordt gehouden in het vervolgonderzoek voor het project.

De NRD, concept-NRD en de inspraakbundel kunt u raadplegen op de website van RVO.

Voorkeursalternatief bekend

De cNRD van Net op zee Nederwiek 2 bevatte één te onderzoeken tracéoptie. Er zijn tijdens de terinzagelegging van de cNRD geen suggesties gedaan om andere tracéopties te onderzoeken. De definitieve NRD bevat daarom één tracéoptie: het tracé uit de cNRD. Omdat er maar één te onderzoeken tracéoptie is, is dit tracé met het vaststellen van de NRD automatisch het voorkeursalternatief (VKA) van Net op zee Nederwiek 2 geworden. In het milieueffectrapport (MER) zal dit voorkeursalternatief nu onderzocht gaan worden op milieueffecten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.