Netten op zee naar de Maasvlakte voortaan op één website

Delen via:   
14 / 01 / 2022

Het nieuwe project Net op zee Derde 2GW-verbinding Maasvlakte kent samenhang met de bestaande projecten Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Gamma, die ook aansluiten op de Maasvlakte. Door deze projecten weten we al veel over de Noordzee en de Maasvlakte. Die kennis gebruiken we bij de Derde 2GW-verbinding Maasvlakte.

Eén projectwebsite en nieuwsberichtenservice

Vanwege de samenhang tussen de projecten wordt voor het project Net op zee Derde 2GW-verbinding Maasvlakte géén nieuwe projectwebsite en nieuwsberichtenservice gemaakt. In plaats daarvan wordt de informatie over de extra verbinding toegevoegd aan de bestaande projectwebsite en nieuwsberichtenservice van www.netopzee.eu/ijmuidenverbeta. De informatie over Net op zee IJmuiden Ver Gamma wordt meteen samengevoegd. Website en nieuwsberichtenservice gaan vanaf nu verder onder de naam www.netopzee.eu/maasvlakte.

Alle relevante informatie voortaan op één plek

We verwachten op deze manier beter in te kunnen spelen op uw informatiebehoefte. Betrokkenen bij de Netten op zee IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma zijn immers zeer waarschijnlijk ook geïnteresseerd in Net op zee Derde 2GW-verbinding Maasvlakte. Met het bundelen van de websites en nieuwsberichtenservices vindt u alle relevante informatie over deze projecten in de planfase voortaan op één plek.

NB: Het Net op zee Hollandse Kust (zuid) behoudt wel zijn eigen website. Hoewel dit project eveneens aansluit op de Maasvlakte bevindt het zich inmiddels in de realisatiefase.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.