Onderzoek afvallen Simonshaven

Delen via:   
20 / 12 / 2019

De aansluiting van de elektriciteit van het windenergiegebied IJmuiden Ver op de Maasvlakte lijkt kansrijker dan die in Simonshaven. Er is nu meer duidelijkheid over beschikbare ruimte op de Maasvlakte voor een station en kabels, en er is meer inzicht in de grotere milieueffecten van het tracé Simonshaven op landschap, landbouw, natuur en leefomgeving. De regionale overheden hebben tijdens het laatste bestuurlijk overleg nadrukkelijk verzocht of het mogelijk is Simonshaven nu al af te laten vallen en niet verder mee te nemen in het verdere onderzoek. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat daarom onderzoeken of het nu laten afvallen van Simonshaven mogelijk is. Ook brengen we de risico’s in beeld en wat het betekent voor een zorgvuldige procedure.

Uitkomst onderzoek in februari bekend

Begin februari 2020 is er een volgend bestuurlijk overleg om de bevindingen te bespreken. Dan pas is zeker of Simonshaven af kan vallen. Tot die tijd gaan de onderzoeken en het participatietraject gewoon door.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.