Presentatie Deltalinqs van 24 september jl.

Delen via:   
03 / 10 / 2019

Op 24 september jl. hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT een presentatie verzorgd tijdens de themabijeenkomst Infrastructuur & Bereikbaarheid van Deltalinqs, de belangenorganisatie van bedrijven in de Rotterdams haven. Het ministerie van EZK en TenneT hebben uitleg gegeven over het project Net op zee IJmuiden Ver Beta, de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (die t/m 10 oktober ter inzage ligt) en over mogelijke raakvlakken met de Maasvlakte als besloten wordt om de kabelverbinding aan te sluiten op het bestaande hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Er waren deelnemers van zo'n 20 bedrijven en organisaties uit de haven aanwezig.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.