Seismische metingen op het Slufterstrand van de Maasvlakte

Delen via:   
12 / 08 / 2021

In de periode van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 1 oktober vinden seismische metingen plaats op het Slufterstrand van de Maasvlakte, nabij de KiteSpot. De metingen worden uitgevoerd door Next Geosolutions in opdracht van TenneT. De inzichten die deze metingen opleveren, helpen ons bij het ontwerp en de aanlegtechnieken van de kabels die over enkele jaren het Net op zee IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma met de nieuw te bouwen converterstations op de Maasvlakte verbinden.

Wat gebeurt er precies tijdens seismische metingen?

Tijdens de seismische metingen wordt dichtbij de grond een geluidsgolf geproduceerd. Deze geluidsgolf dringt door de bodem heen en reflecteert op de verschillende bodemlagen, zoals de volgende afbeelding laat zien. Op deze manier kan de bodemstructuur in kaart worden gebracht.

De geluidsgolf wordt handmatig geproduceerd door met een moker op een metalen plaat op de grond te slaan. Dit geeft een dof geluid. De geluidsgolven die dit oplevert, worden opgevangen door een reeks speciale microfoons, de 'geophones'.

Wat merkt u van de metingen?

Het geluid van de slag op de plaat is op een tiental meters afstand niet meer dan een doffe puf en wordt doorgaans niet of nauwelijks opgemerkt door mensen en dieren in de omgeving.

Het strand blijft toegankelijk

De metingen vinden overdag plaats nabij de KiteSpot en nemen weinig ruimte in beslag. De gele cirkel in de afbeelding hieronder geeft de locatie van de metingen aan. Tijdens de seismische metingen kan iedereen het strand van de Maasvlakte gewoon bezoeken.

Bezoekers kunnen om de werkzaamheden heen lopen. We verzoeken eventueel aanwezige kitesurfers om hun lijnen op afstand te houden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Stuur dan een mail naar ijmuidenverbeta@netopzee.eu of vul het contactformulier in.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.