Start project en participatie Net op zee IJmuiden Ver Gamma

Delen via:   
02 / 04 / 2021

Windenergie van IJmuiden Ver noord naar de Maasvlakte
Het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) en beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT betrekken omwonenden, bedrijven en andere partijen in de omgeving bij de procedure voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Dit project gaat over een netaansluiting tussen windenergiegebied op zee IJmuiden Ver en de Maasvlakte. De aansluiting moet uiterlijk in 2030 operationeel zijn om de energie naar land te transporteren.

Omwonenden, organisaties, bedrijven, grondeigenaren en overheden hebben een belangrijke rol in het project. EZK en TenneT betrekken de omgeving daarom bij de voorbereidingsfase, onder andere via overleggen en werksessies. In het participatievoorstel leest u welke omgevingspartijen al in beeld zijn. Wordt uw organisatie hierin niet genoemd, dan kunt u dit aan ons laten weten.

Denk en doe mee. Uw mening is belangrijk.
We nodigen iedereen uit om te reageren op het voornemen en participatievoorstel (zie voornemen en participatievoorstel) om zo mee te denken over de plannen voor deze ondergrondse hoogspanningsverbinding van het windenergiegebied op zee naar land. Heeft u suggesties, aanvullingen of opmerkingen die u aan EZK en TenneT wilt meegeven over het voornemen en de participatie bij het project, dan kunt u van vrijdag 9 april tot en met vrijdag 21 mei 2021 een reactie indienen. U kunt ons uiteraard ook vragen stellen.

Waarom dit project?
Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. TenneT legt onder meer nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. EZK is verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van de hoogspanningsverbindingen en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land.

Net op zee IJmuiden Ver Gamma is een van die hoogspanningsverbindingen om windparken op zee op het landelijke net aan te sluiten. Meer specifiek is Net op zee IJmuiden Ver Gamma nodig om windparken in het noordelijke deel van windenergiegebied IJmuiden Ver uiterlijk in 2030 aan te sluiten op het net op land. In 2020 is namelijk gebleken dat met het aansluiten van de reeds geplande windparken de doelstellingen voor 2030 uit het Klimaatakkoord niet worden gehaald. Daarnaast worden de Europese doelstellingen voor CO₂-reductie in 2021 aangescherpt, waardoor het aan land brengen ('aanlanden') van extra wind op zee nodig is. Net op zee IJmuiden Ver Gamma maakt het mogelijk om 2 gigawatt (2GW) aan duurzame energie naar land te transporten en draagt zodoende bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Windenergie van zee naar land
Windenergie van zee is belangrijk voor de overstap van fossiele naar schone energie. In 2030 komt 40 procent van onze huidige elektriciteitsbehoefte van windturbines op zee. Deze staan onder andere in windenergiegebieden als IJmuiden Ver. Om de schone elektriciteit uit windenergiegebied IJmuiden Ver naar het vasteland te krijgen, zijn elektriciteitskabels nodig; eerst onder het water door naar de kust en vervolgens onder de grond naar een ‘converterstation’ op land. Zo’n station zet de gelijkstroom uit IJmuiden Ver om naar de wisselstroom die huishoudens en bedrijven gebruiken. De wisselstroom loopt vanuit het converterstation naar het nieuw te realiseren hoogspanningsstation Amaliahaven. Vanuit daar gaat de stroom het hoogspanningsnet op, naar gebruikers.

Meer informatie en contact
Wilt u meer informatie over het project of over de procedure van besluitvorming, kijk dan op de volgende website:

Hier vindt u het voornemen en participatievoorstel (pdf) en informatie over de procedure, de besluitvorming, de plannen en de documenten waarop u een reactie of zienswijze in kunt dienen.

Of bel met Bureau Energieprojecten via  070 379 89 79 voor meer informatie over de procedure of het maken van een afspraak om de stukken bij het ministerie van EZK in Den Haag in te zien.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.