Tracé via zuidkant Maasvlakte gekozen als voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Beta

Delen via:   
25 / 11 / 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta gekozen. Hij heeft zijn keuze gebaseerd op de Integrale effectenanalyse (IEA), de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het voorkeursalternatief is het tracé (de route) naar de zuidkant van de Maasvlakte. Dit tracé loopt door de Noordzee (parallel aan de Alpha-verbinding) en loopt verder over land ten zuidoosten van de Slufter naar het nieuw te bouwen converterstation.

Voor de Alpha-verbinding is ook het voorkeursalternatief gekozen.

Het tracé in beeld

In onderstaande kaartjes ziet u het tracé en de locatie van het converterstation.

Afweging keuze

Uit de onderzoeken op het gebied van milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid blijkt dat dit alternatief goed scoort in de totale beoordeling. Daarnaast is de keuze gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de reacties uit de omgeving, het regioadvies en de reactie van Rijkswaterstaat.

Online vragensessie rond gekozen voorkeursalternatief

Heeft u vragen over de keuze van het voorkeursalternatief of aandachtspunten voor de uitwerking daarvan? Op dinsdag 19 januari 2021 organiseren wij tussen 16:00 uur en 17:00 uur een online vragensessie. U kunt zich hiervoor aanmelden via het contactformulier. Heeft u liever een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten door te bellen naar telefoonnummer 070 379 89 79 of een e-mailbericht te sturen naar bureauenergieprojecten@minezk.nl.

Vervolg van het proces

De komende maanden wordt het voorkeursalternatief verder onderzocht en in meer detail uitgewerkt. Samen met de omgeving kijken we naar de detaillering van het tracé. Als de onderzoeksfase klaar is, worden ontwerpbesluiten opgesteld. Dat zijn concepten van het zogenoemde inpassingsplan en de vergunningen en ontheffingen. Alle ontwerpbesluiten worden naar verwachting eind 2021 door de minister van Economische Zaken en Klimaat ter inzage gelegd, samen met het milieueffectrapport. Iedereen kan naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Hoe en wanneer dat precies kan wordt op dat moment gecommuniceerd.

Tijdens dit traject blijven we in gesprek met belanghebbenden in de omgeving van het project. In de komende update van het participatieplan staat hier meer informatie over. Deze update verschijnt in de loop van januari op deze website.

Overzicht van de fasen van besluitvorming en inspraak

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.