Uitnodiging inloopavond 14 mei

Delen via:   
01 / 05 / 2019

TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseren een inloopavond voor Simonshaven en omgeving om omwonenden en belanghebbenden te informeren over het project Net op zee IJmuiden Ver Beta.
Dit vindt plaats op dinsdag 14 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in Sportcentrum De Drenkwaard, Molendijk 21, Zuidland. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT wil een ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen van het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland. Het bestaande hoogspanningsstation op de Maasvlakte en het bestaande hoogspanningsstation nabij Simonshaven zijn mogelijke locaties om de verbinding op het hoogspanningsnet op land aan te sluiten. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding noemen we het project Net op zee IJmuiden Ver Beta.

Informatie en inbreng

Tijdens de inloopavond krijgen bezoekers informatie over het project, de procedure en het onderzoek naar mogelijke routes (tracéopties) voor de nieuwe hoogspanningsverbinding, waaronder routes via het Haringvliet naar het hoogspanningsstation nabij Simonshaven. Zie ook het gebiedskaartje. Er zijn medewerkers van TenneT en van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aanwezig aan wie vragen gesteld kunnen worden. Ook ideeën over mogelijke routes voor de nieuwe hoogspanningsverbinding zijn welkom. De komende maanden moet duidelijk worden welke routes verder onderzocht zullen worden. Uit het verdere onderzoek naar de verschillende routes volgt de voorkeursroute en op welk hoogspanningsstation de verbinding wordt aangesloten. 

Converterstation op land

Hetzelfde geldt voor de locatie voor het bovengrondse converterstation op land dat bij dit project hoort. Het moet in de buurt van het bestaande hoogspanningsstation worden gebouwd. Voor het converterstation is een oppervlakte van ongeveer 5,5 hectare nodig. Het converterstation zet de gelijkstroom, die via de hoogspanningsverbinding van zee naar land wordt getransporteerd, om in wisselstroom. Dit is nodig omdat ons elektriciteitsnet op wisselstroom is gebaseerd.

Waarom is dit project nodig?

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Hiervoor worden tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op zee worden gebouwd. Onder andere in het windenergiegebied IJmuiden Ver. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van deze windparken op het net op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden. Voor het windenergiegebied IJmuiden Ver zijn twee verbindingen nodig. Eén ervan is het net op zee IJmuiden Ver Beta (de andere is IJmuiden Ver Alpha met Geertruidenberg, Rilland en Borssele als mogelijke aansluitlocaties op land).

Informatie over de procedure

Het project Net op Zee IJmuiden Ver Beta is een groot project van nationaal belang. Daarom is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent onder meer dat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten over het tracé, de locatie van het converterstation en waar de hoogspanningsverbinding aansluit op land. De omgeving wordt hier nauw bij betrokken. Meer informatie over de procedure vind is te vinden op de website van RVO. Voor vragen over de procedure, kan contact worden opgenomen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Voor meer informatie over de inloopavond, of voor opmerkingen, suggesties of ideeën kan contact worden opgenomen met TenneT via het e-mailadres: servicecenter@tennet.eu of via telefoonnummer 0800-836 63 88.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.