Verslag werksessie landtracé Simonshaven

Delen via:   
30 / 01 / 2020

Op 29 oktober 2019 hebben TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een werksessie georganiseerd voor eigenaren en gebruikers van agrarische percelen over het project Net op zee IJmuiden Ver Beta. Het ging hierbij over mogelijke kabelroutes op land vanaf het Haringvliet tot aan het bestaande hoogspanningsstation bij polder Biert in de omgeving Simonshaven/Zuidland. Tijdens de werksessie is gesproken over de te onderzoeken routes voor een mogelijke kabelverbinding en over de punten die voor de eigenaren/gebruikers van agrarische percelen belangrijk zijn (schade, hinder, drainage, bereikbaarheid percelen, overeenkomsten et cetera).

Aan de bijeenkomst hebben zo'n 20 grondeigenaren deelgenomen. Graag informeren we ook degenen die niet aanwezig konden zijn over wat er besproken is. Onderstaand treft u de links naar het verslag aan en de presentatie aan.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.