Komen de kabels bovengronds of ondergronds?

Delen via:   

Alle kabels voor dit project worden ondergronds aangelegd, zowel op zee als op land. Dit geldt dus voor de zeekabels, de landkabels tot het converterstation en de landkabels van het converterstation naar het bestaande 380kV hoogspanningsstation.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.