Ontstaat er geluidsoverlast door dit project?

Delen via:   

Tijdens het aanleggen van het ondergrondse kabeltracé kan er sprake zijn van geluidsoverlast. Dit komt door de machines, vrachtwagens en schepen die nodig zijn voor de aanleg van de kabels. Na de aanleg produceert de kabelverbinding geen geluid.

Voor het bovengrondse converterstation geldt dat men in de buurt van het converterstation een brommend geluid kan horen. Of er sprake is van hoorbaar geluid hangt af van de afstand tot het station. TenneT zal zorgen dat het geluid binnen de geldende geluidnormen blijft. Zo nodig neemt TenneT maatregelen in het geluid te beperken. In het milieueffectrapport brengt TenneT het geluid in kaart. De geluidsberekeningen zijn ook nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning milieu of een melding Activiteitenbesluit. Zodra het converterstation gereed en in bedrijf is zullen er metingen worden gedaan, die moeten bevestigen dat ook daadwerkelijk binnen de geluidsnormen gebleven wordt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.